COP28: Grootse besprekingen over beëindigen fossiele brandstoffen

  • Gepubliceerd op: 02-12-2023 - 18:52
  • Bron:
  • Delen:
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

COP28: Grootse besprekingen over beëindigen fossiele brandstoffenLanden en oliemaatschappijen hebben tijdens de VN-klimaatbesprekingen beloofd grote vooruitgang te boeken bij het aanpakken van de opwarming van de aarde in een grote nieuwe energiebelofte. Ongeveer 100 landen hebben beloofd het wereldwijde gebruik van hernieuwbare energie tegen 2030 te verdriev ...
Lees Verder