Het moderniseringsproces: een nieuwe dynamiek | Suriname Nieuws
Logo


Het moderniseringsproces: een nieuwe dynamiek

  • Gepubliceerd op: 08-11-2018 - 16:00
  • Bron: Dagblad Suriname

Het hervormingsproces is op spoor! Zijn enkele van onze wetenschapsmensen (economen) blijven steken in de schaduwzijde van de Industriële Revolutie? In het 18de -eeuwse vroege kapitalisme waren de economische aspiraties van de welgestelde burgerij gericht op het vermeerderen van haar rijkdommen door middel van de koloniale politiek en de buitenlandse handel. Om de rentabiliteit van de onderneming te garanderen waren… …

Lees Verder