Logo


ILLEGALITEIT BEVORDEREND

  • Gepubliceerd op: 14-09-2017 - 10:50
  • Bron: De West

Wie na de vele kritieken op het door de regering afgekondigde generaal pardon en de daarbij behorende afwijkende tarieven in vreemde valuta voor illegaal in ons land vertoevende vreemdelingen, had gedacht dat ze op haar schreden zou terug komen, heeft zich deerlijk vergist. De regering, met name het ministerie van Justitie en Politie, drukt haar beslissing om absurd hoge bedragen in dollars aan vreemdelingen die thans illegaal binnen onze grenzen vertoeven, te verlangen en roept deze mensen nu op, zich te komen registreren in het gebouw van Surpost op de hoek van de Keizerstraat en het Kerkple …

Lees Verder